آکادمی سیمین

رزومه

سیمین خانی مدیر ، موسس دو آموزشگاه   ۱– رشته مراقبت زیبایی ۲- رشته بهداشت و ایمنی در ۲ شعبه شعبه یک : خیابان فرهنگ جنب شهریار ۳ شعبه دو:…

ادامه مطلب

شعبه دوم

عنوان رشته آموزشی : ( بهداشت و ایمنی  )    اموزشگاه درجه یک سیمین  شعبه دو با ارائه دیپلم بین المللی فنی و حرفه ای عنوان دوره آموزشی                                                                          کد استاندارد  ۱-…

ادامه مطلب