رزومه

اینجانب سیمین خانی مدیر، موسس دو آموزشگاه  

۱– رشته مراقبت زیبایی

۲- رشته بهداشت و ایمنی

در ۲ شعبه

شعبه یک : خیابان فرهنگ جنب شهریار ۳

شعبه دو : میدان شهدا خیابان ملامجدالدین جنب اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان مازندران

** مربی در ۴۰ حرفه

** ۲۵ سال سابقه کار آموزشی

** لیسانس پرستاری –کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و منابع انسانی – دانشجوی دکتری مدیریت دولتی

**کسب رتبه ی درجه یک آموزشگاه

** مدیر نمونه استان مازندران در سال ۹۹

**مربی نمونه استان  مازندران

** کارآفرین برتر استان مازندران در سال ۹۸

**تقدیر نامه جهت داشتن بیشترین ساعات آموزشی در سالهای ۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹

**سر گروه تیم متعادل ساز چهره زنان کشور

**عضو تایید گروه استاندارد در استان مازندران

**عضو یک دوره هیات نظارت شهرستان ساری

**بازرس ویژه اموزشهای غیر مجاز شهرستان ساری

** رییس انجمن صنفی آموزشگاه های ازاد ساری از سال ۹۰ تا ۹۳

**نایب رییس انجمن صنفی آموزشگاههای ازاد ساری از سال ۹۳ تا۹۹

**رییس کمیته تخصصی رشته مراقبت و زیبایی استان مازندران

**عضو گروه کانون فکر استان مازندران

**همکاری در برگزاری نمایشگاههای فنی و حرفه ایی

**برگزاری چندین همایش در رشته تخصصی مراقبت و زیبایی

**داشتن بیش از ۵۰ تقدیر نامه از سازمان فنی و حرفه ایی

**مسئول گروه طرح سوال استان

**دارای بیش از ۱۰۰۰۰ساعت مدارک تخصصی و عمومی

**برگزاری چندین کارگاه اموزشی (دوره های اموزشی یک روزه)